info@weeraphan.com

ถือเป็นวันที่ฝุ่นใน กทม. มีมากสุดจริงๆ จนต้องประกาศหยุดโรงเรียนทั่ว กทม. ทุกคนต่างหาซื้อหน้ากากบ้าง เครื่องตรวจจับฝุ่นบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วเครื่องตรวจจับฝุ่นเราสามารถประดิษฐ์กันได้เองจาก อุปกรณ์ง่ายๆเช่น Rasberry Pi หรือ Arduino กับ
Particulates sensor ตาม link นี้ ที่นี้พอทุกคนมีอุปกรณ์ตรวจจับแล้วก็ควรจะส่งค่าที่ตรวจได้มายัง Server กลาง ที่มี API รับค่าจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วมาประมวลผลเป็น Big Data ใช้ Algorithm เข้ามาช่วยวิเคราะห์แล้วแสดงผลแบ่งตามพื้นที่ต่างๆ เราก็จะได้มีการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลกันเองไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติกันหมดเหมือนตอนนี้